Zmienna losowa


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Zmiennej losowej - wersja skrócona

Zmienna przyjmuje wartość liczbową w wyniku eksperymentu.


Zmiennej losowej - wersja długa

Zmiennej losowej lub stochastycznych zmienną jest, z grubsza mówiąc, zmienną, której wartość wynika z pomiaru na pewnego rodzaju proces losowy. Formalnie jest to funkcja z przestrzeni prawdopodobieństwo, zazwyczaj do liczb rzeczywistych, co jest mierzalne.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|