Kontroli Jakości


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Audyt jakości - wersja skrócona

(1) systematyczne i zwykle niezależne badanie zobowiązania firmy do praktyki w zakresie jakości, aby sprawdzić czy jakość działania związane są skutecznie wdrażane i zgodne z firmy lub branży systemów jakości i / lub standardów jakościowych.

(2) systematyczne, niezależne badanie i ocenę w celu ustalenia, czy działania związane z jakością i wyniki są zgodne z planami i czy plany te są skutecznie wdrożone i są odpowiednie do osiągnięcia celów.


Audyt jakości - wersja długa

Audytu jakości jest procesem systematycznego sprawdzania systemu jakości przeprowadzane przez audytora wewnętrznego lub zewnętrznego jakości lub zespół kontrolny. Jest ważną częścią systemu zarządzania jakością organizacji i jest kluczowym elementem w standardowym systemem jakości ISO, ISO 9001. Audyty jakości są zazwyczaj wykonywane w określonych odstępach czasu i zapewniają, że instytucja ma jasno zdefiniowane procedury wewnętrzne związane z systemem monitorowania skutecznego działania. Może to pomóc ustalić, czy organizacja spełnia zdefiniowanych procesów systemu jakości i może proceduralnych lub w oparciu o wyniki kryteriów oceny.

Dzięki modernizacji serii norm ISO9000 od 1994 do 2008 roku serii, Audyty koncentrują przesunął się z czysto proceduralnych przyczepność do pomiaru rzeczywistej skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), a wyniki, które zostały osiągnięte poprzez wdrażania SZJ.

Audyty są podstawowym narzędziem do zarządzania być stosowany do weryfikacji obiektywne dowody procesów, aby ocenić, jak skutecznie procesy zostały wdrożone, do oceny skuteczności realizacji wszelkich określonych poziomów docelowych, do przedstawienia dowodów dotyczących redukcji i eliminacji obszarów problemowych. Na rzecz organizacji, kontroli jakości nie tylko raport niezgodności i działań korygujących, ale również uwagę na obszary dobrych praktyk. W ten sposób innych wydziałów mogą dzielić się informacjami i zmiany ich metod pracy, w wyniku, również przyczyniają się do ciągłego doskonalenia.

Procesów i zadań audytu jakości obejmuje mogą być zarządzane za pomocą szerokiej gamy oprogramowania i narzędzia samooceny. Niektóre z nich odnoszą się konkretnie do jakości pod względem przydatności do określonego celu oraz zgodności z normami, podczas gdy inne odnoszą się do jakości kosztów lub, bardziej dokładnie, na koszt złej jakości. Analizując koszty jakości, koszty audytu jakości można stosować w każdej organizacji, a nie tylko do tradycyjnych produkcji lub procesu montażu.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|