Process Improvement


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Process Improvement - wersja skrócona

Zastosowanie Plan-Do-Check-Act cykl (patrz listing) do procesów przynosić pozytywne poprawy i lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów.


Process Improvement - wersja długa

Poprawa procesu jest szereg działań podejmowanych przez właściciela procesu identyfikacji, analizy i poprawy procesów biznesowych w organizacji, aby sprostać nowym oczekiwaniom i celom. Działania te często następują specjalnych metod lub strategii tworzenia udanych wyników.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|