Sterowanie procesami


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Process Control - wersja skrócona

Sposób prowadzenia procesu w granicach; ustawy minimalizacji zmienności procesu.


Process Control - wersja długa

Sterowania procesem jest statystyk i dziedzina inżynierii, która zajmuje się architektury, mechanizmów i algorytmów do utrzymania produkcji określonego procesu w pożądanym zakresie. Sterowania procesem jest szeroko stosowane w przemyśle i umożliwia masową produkcję procesach ciągłych np. rafinacji ropy naftowej, produkcji papieru, chemikaliów, elektrownie i wielu innych branżach. Kontrola procesu umożliwia automatyzację, z którym mały zespół pracowników operacyjnych może pracować procesem złożonym z centralnej sterowni.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|