Wydajność


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Performance - wersja skrócona

(1) wymiar jakości, które odnosi się do sprawności, w którym produkt spełnia swoje przeznaczenie. Myślenia systemowego uznaje, że "wydajność", jak obserwowane lub mierzone jest konsekwencją wielu czynników i jest rzadko można przypisać tylko do osoby lub grupy osób najbardziej związanych z procesem lub zdarzenia.

(2) W odniesieniu do wyników wydajności maszyny jest porównanie rzeczywistej produkcji z tym, co urządzenia powinny być produkcji w tym samym czasie.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|