PROP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


PROP - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Planu projektu. PROP jest inżynier jest narzędziem do określenia, autoryzacji i przekazywania prac, które należy wykonać, aby wprowadzić jego zaangażowania w EPN. Zawiera on cele planu, zadań, opisy zadań, grup zasobów i numery procedury badania stosownie do potrzeb. Numer zezwolenia budżetu dodane przez menedżera grupy inżynierii zatwierdzenia. Rodzaje prac objętych w planie projektu są: rozwój, makieta, analizy, badania, projektowanie. Plan Projekt wspiera realizację 4 fazy procesu na poziomie zadania szczegółów.

Znaczenie 2:

Propeller. Skrót.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|