Normalny wykres prawdopodobieństwa


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Normalny wykres prawdopodobieństwa - wersja skrócona

Normalny wykres prawdopodobieństwa jest graficzny sposób pokazano rozkład. Skalowanie jest ustawione tak, że jeśli rozkład jest normalny, prostej linii doprowadzi.


Normalny wykres prawdopodobieństwa - wersja długa

Normalny wykres prawdopodobieństwa jest graficznym techniki do testowania normalności: oceny, czy zestaw danych jest około rozkład normalny. Dane są kreślone na podstawową rozkładu normalnego w taki sposób, że punkty powinny stanowić w przybliżeniu po linii prostej. Odstępstwa od tej prostej wskazują na odejście od normalności.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|