Krzywej normalnej


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Normalny Curve - wersja skrócona

(1) znane Rozkład normalny "Gaussa". Wyrażenie matematyczne dla krzywej normalnej jest y = (2?)-_e-X2 / 2. Krzywej normalnej jest symetryczny wokół punktu x = 0, a pozytywne dla każdej wartości x. Pole powierzchni pod krzywą normalną jest jedność, i sd krzywej normalnej, odpowiednio zdefiniowane, ma również jedności.

(2) to krzywa w kształcie dzwonu jest wykorzystane do zilustrowania kształt rozkładu normalnego.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|