Mediana


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Mediana - wersja skrócona

Średnich, wartość zbioru danych po numery zostały ułożone w porządku rosnącym.


Mediana - wersja długa

Mediana jest opisany jako wartość liczbową oddzielenie wyższe pół próbki, populacji lub rozkładu prawdopodobieństwa, z dolnej połowy. Mediana skończoną listę numerów można znaleźć w załatwieniu wszelkich uwag od najniższej wartości do najwyższej wartości i zbieranie środkowy. Jeśli jest jeszcze kilka uwag, to nie ma jednej wartości średniej; mediana jest wówczas zwykle określa się średnią z dwóch środkowych wartości.


Chartitnow

Advertising

Definicja w chińskim | Definicja w języku francuskim | Definicja w języku włoskim | Definicja w języku hiszpańskim | Definicja w języku niderlandzkim | Definicja w języku portugalskim | Definicja w języku niemieckim | Definicja w języku rosyjskim | Definicja w języku japońskim | Definicja w języku greckim | Definicja w języku tureckim | Definicja w języku hebrajskim | Definicja w języku arabskim | Definicja w języku szwedzkim | Definicja w języku koreańskim | Definicja w języku hindi | Definicja w języku wietnamskim | Definicja w języku polskim | Definicja w Tajlandii