Niepewność pomiarowa


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Niepewność pomiaru - wersja skrócona

W wyniku efektów losowych i niedoskonałe korekty efekty w uzyskaniu wartości pomiaru, które powoduje odchylenie od rzeczywistej wartości true; znany również jako błąd pomiaru.


Niepewność pomiaru - wersja długa

Niepewność pomiaru jest nieujemna parametr charakteryzujący rozrzut wartości, przypisać wielkości mierzonej. Niepewność ma także probabilistyczną podstawie i odzwierciedla niepełną wiedzę na temat ilości.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|