Kontroli, ograniczona


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kontroli, ograniczona - wersja skrócona

Pobieranie próbek kontrolnych, w których kontrola próbki jest zatrzymany, gdy tylko decyzja jest pewne. Tak więc, jak tylko liczba odrzucenia ułomnych zostanie osiągnięty, decyzja jest pewna i nie dalszej kontroli jest konieczne. W jednym pobierania próbek, jednak cała próbka jest zazwyczaj kontrolowane, aby mieć bezstronne zapisem historii jakości. Ta sama praktyka jest zazwyczaj po pierwszym próbki pobierania podwójnych lub wielokrotnych.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|