Grupa "Pamięć"


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Grupa "Memory" - wersja skrócona

Termin używany przez spotkanie animatorów do opisania metody zapisu i wyświetlania istotnych punktów, pytania, wątpliwości, decyzje, działania, plany, itp. grupy ludzi pracujących razem nad wspólnym zadaniem. Często jest to zrobić z "flipchart", który pozwala każdej ze stron należy odrywać i umieszczane w kolejności lub w inny porządek logiczny w pokoju. W ten sposób cała grupa szybkiego i łatwego ich pracy i zapewnia widocznych śladów grupy postępu.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|