Średnia geometryczna


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Geometric Mean - wersja skrócona

Średnia geometryczna n liczb {x1, x2, x3,. . . , Xn} jest n-ty pierwiastek z ich produktu:


Geometric Mean - wersja długa

Średnia geometryczna, w matematyce, to rodzaj średniej lub średniej, co wskazuje na tendencję centralną lub typowej wartości zbiór liczb. Jest ona podobna do średniej arytmetycznej, z wyjątkiem, że numery są mnożone a następnie n-root (gdzie n to liczba numerów w zestawie) powstałego produktu leczniczego.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|