Gage R & R


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Gage R & R - wersja skrócona

Powtarzalność i odtwarzalność Gage. System Gage powtarzalność, jest jakie jest prawdopodobieństwo, że ta sama osoba w taki sam sposób otrzymają taki sam pomiar) i odtwarzalność jest to, jak prawdopodobne jest, że różni ludzie użyciu tej samej metody / narzędzia otrzymają taki sam pomiar.

Gage R & R mierzy zmienność w odpowiedzi minus zmiany ze względu na różnice w częściach, to bierze pod uwagę zmienność ze względu na gage, operatorów, a operator w wyniku interakcji części.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|