GATE


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


GATE - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Absolwent Edukacji Automotive Technology.

Znaczenie 2:

Jest to termin, który jest wspomniany często w związku z formowania tworzyw sztucznych. Odnosi się do otworu, przez który gorący, stopiony tworzywa sztucznego wchodzi do gniazda formy.

Znaczenie 3: punkt decyzji, często się spotkanie, w którym decyzja zarządu jest, aby projekt rozwoju produktu, aby przejść do następnego etapu, lub do recyklingu z powrotem na obecnym etapie lepiej wykonywanie niektórych zadań, lub aby zakończyć. Liczbę bramek w zależności od firmy.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|