Focus Group


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Focus Group - wersja skrócona

Grupa ludzi, którzy są zebrane i proszeni są o dzielenie się swoją opinią na temat danego produktu lub usługi. Lub grupy, zwykle od ośmiu do 10 osób, to jest zaproszeni do przedstawienia istniejących lub planowanych produktu, usługi lub procesu.


Focus Group - wersja długa

Grup fokusowych, jest formą badań jakościowych, w którym grupa ludzi o ich spostrzeżenia, opinie, przekonania i postawy wobec produktu, usługi, pojęcie, reklamy, pomysł lub opakowaniu. Pytania są zadawane w interaktywnej ustawienie grupy, w której uczestnicy mogą rozmawiać z innymi członkami grupy.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|