Koniec Użyj


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Użyj End - wersja skrócona

Użytkownik końcowy jest klient, konsument lub osoba, która korzysta z produktu. Użytkownik końcowy jest bardziej precyzyjne określenie niż konsumenta, ponieważ konsument może być detalicznych kupujący, dystrybutor, itp., którzy nigdy nie może w rzeczywistości korzystać z produktu. Podobnie jak konsument, użytkownik końcowy nie zawsze może być jedynym klientem.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|