Distributed Inspekcji


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Distributed Inspekcji - wersja skrócona

Distributed kontroli odnosi się do kilku stacjach kontroli, które znajdują się wzdłuż linii przepływu pracy w fabryce, rozmieszczone w punktach krytycznych w kolejności produkcji. Rozproszony system kontroli określa mrówka wadliwy produkt jak najszybciej, aby umożliwić pewien rodzaj działań podejmowanych w odpowiedzi na problem jakości, albo korekta procesu lub separacji wad z linii. Celem tej strategii kontroli jest zapobieganie dodatkowych kosztów z dodaniem do wadliwych produktów.


 


Wykres teraz

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|