Niezawodność


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Niezawodność - wersja skrócona

Zbiorowe termin używany na określenie wydajności dostępność i czynniki wpływające na: wydajność niezawodność, wydajność i konserwacji wydajność wsparcia obsługi technicznej. Lub stopień w jakim dany produkt jest sprawny i zdolny do wykonywania jego funkcji wymaga w każdym losowo wybranym momencie jej trwania określonego czasu pracy, pod warunkiem, że produkt jest dostępny na początku tego okresu. Niezawodność może być wyrażona jako stosunek czasu dostępna / (dostępny czas + czas wymagany)


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|