Opóźnione skutki


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Opóźnione skutki - wersja skrócona

Potwierdzenie faktu, że efekty działań lub decyzji prawdopodobnie nie będą w pełni przestrzegane w najbliższym czasie. Menedżerowie muszą wziąć to pod uwagę przy określaniu czy oceny strategii lub wyciąganie wniosków na temat skuteczności metody zarządzania i działania. Jedną z lekcji, w tym jest, że w organizacji, w których menedżerowie są często przemieszczane, powszechne jest błędnie przypisywać skutków przeniesienia z poprzedniego zarządcę lub zarządców do menedżera obecnie, co prowadzi do błędnych wniosków zarówno o obecnych i poprzedniego zarządcy wydajności i możliwości.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|