DR


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


DR - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Drzwi. Skrót.

Znaczenie 2:

Ceny dnia. Pochodzą z rocznych stóp w podzielenie rocznej stopy o 235. Jeśli dostawca komponentów planuje pracować niższej lub wyższej liczby dni, stawki dziennej musi się ponownie.

Znaczenie 3:

Delco Remy.

Znaczenie 4:

Release projektu

Znaczenie 5:

Design Review

Znaczenie 6:

Raport rozbieżności.

Znaczenie 7:

Wymaganej dokumentacji.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|