Cross-Functional Zespoły


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Cross-Functional Drużyny - wersja skrócona

Zespoły z członków z różnych działów i powołań.


Cross-Functional Drużyny - wersja długa

Cross-funkcjonalny zespół to grupa pracowników z różnych obszarów funkcjonalnych organizacji - badania, inżynierii, marketingu, finansów, zasobów ludzkich i operacji, na przykład - którzy są skoncentrowane na określony cel i są odpowiedzialne za pracę zespół do lepszej koordynacji i innowacji w całej dywizji i rozwiązania wzajemnych problemów.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|