Granice kontroli


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kontrola Limits - wersja skrócona

(1) Obliczone wartości reprezentujących oczekiwanych zmian w procesie. OR naturalne granice procesu w określonych poziomów zaufania, wyrażona w postaci górnej granicy kontrolnej (UCL) i niższej granicy kontrolnej (LCL).

(2) Linie na wykresie kontroli używane jako podstawa do oceny, czy zmiany danych na wykresie jest z przyczyn szczególnych lub powszechnych. Ograniczenia te są obliczane na podstawie danych pobranych z systemu, nie są one specyfikacji lub ograniczeń określonych przez klienta lub zarządzania.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|