Przedział ufności


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Przedział ufności - wersja skrócona

(1) losowy przedział zbudowany z danych w taki sposób, że prawdopodobieństwo, że przedział zawiera prawdziwą wartość parametru mogą być podane przed dane są gromadzone. Interwał liczony od wartości próbki. Odstępach czasu tak skonstruowane będą straddle szacowanego parametru pewien procent czasu w wielokrotnego pobierania próbek.

(2) przedział ufności jest rabge wartości. obliczona na podstawie zestawu danych, które daje nam przypisane prawdopodobieństwo, że prawdziwa wartość leży w tym przedziale.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|