Warunkowe podstawie Maintenance (CBM)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Warunkowe podstawie Maintenance (CBM) - wersja skrócona

Warunkowo na utrzymanie wykorzystuje diagnostyki sprzętu do monitorowania i diagnostyki maszyn poruszających warunki stale lub okresowo w czasie pracy i na-stream kontroli (OSI -. Sprawdzenie stanu sprzętu i statyczne znaki monitorowanie zmian przez nieniszczących technik kontroli) Jak sama nazwa wskazuje, stan Konserwacja oparta jest wywoływany przez rzeczywiste warunki sprzęt, a nie upłynął w określonych odstępach czasu.


 


Wykres teraz

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|