Kultura firmy


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kultura firmy - wersja skrócona

Systemu wartości, przekonań i zachowań związanych z firmą. Aby zoptymalizować wydajność firmy, kierownictwo musi określić i stworzyć niezbędne kultury.


Kultura firmy - wersja długa

Kultura organizacyjna jest definiowana jako wzór wspólnych podstawowych założeń wymyślony, odkryty, lub opracowane przez daną grupę, ponieważ uczy się radzić sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, które sprawdziły się na tyle, by zostać uznane za ważne i dlatego, aby się nauczyć dla nowych członków jako poprawnego sposobu postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów. Stwierdzono również zdefiniować jako określony zbiór wartości i norm, które są wspólne dla osób i grup w organizacji i które kontrolują sposób kontaktowania się ze sobą oraz z zainteresowanymi stronami na zewnątrz organizacji.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|