Współczynnik determinacji


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Współczynnik determinacji - wersja skrócona

Miarą część wariancji jednej zmiennej, które mogą być wyjaśnione przez liniową zależność z drugiej zmiennej.


Współczynnik determinacji - wersja długa

Współczynnik determinacji jest używany w kontekście modeli statystycznych, których głównym celem jest przewidywanie przyszłych wyników na podstawie innych informacji związanych. Jest to część zmienności w zbiorze danych, które są rozliczane w modelu statystycznego. To jest miarą tego, jak dobrze przyszłości wyniki mogą być przewidywane przez model.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|