Strona możliwości


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Strona Capability - wersja skrócona

Jest zdefiniowana jako szerokość tolerancji podzielone przez zdolność procesu (częstą przyczyną), niezależnie od procesu centrowania.


Strona Capability - wersja długa

indeks możliwości lub wskaźnik zdolności procesu jest miarą zdolności procesu: zdolność procesu do drukowania w granicach specyfikacji. Pojęcie zdolności procesu posiada jedynie znaczenie dla procesów, które są w stanie statystycznej kontroli. Wskaźniki zdolności procesu pomiaru, ile "naturalnej zmienności" proces doświadczeń w stosunku do jego granic specyfikacji i pozwala na różne procesy, w porównaniu w odniesieniu do, jak dobrze organizacja kontroluje.


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|