CSG


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CSG - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Grupa Specyfikacja Centralnego.

Znaczenie 2:

Support Group Communications. Część Rozwoju Gospodarczego GM i Enterprise Services (édes).

Znaczenie 3:

Komponent Systems Group.

Znaczenie 4:

Computer Services Group.

Znaczenie 5:

Wał korbowy Starter Generator.

Znaczenie 6:

Grupa Obsługi Klienta.

Znaczenie 7:

Grupa Wsparcia Klienta (EDS).

Znaczenie 8:

Konstruktywne Solid Geometry.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|