CDR


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CDR - wersja skrócona

Znaczenie 1:

Wymagania Car Division

Znaczenie 2:

Zapytanie Opis zmian

Znaczenie 3:

Common Reporting dostawy

Znaczenie 4:

Corporate Wniosek Division

Znaczenie 5:

Błąd danych Retriever (Box & SW podobny do tego w klasie II do pobierania danych z EDR SDM)

Znaczenie 6:

Krytyczny przegląd projektu

Znaczenie 7:

Raportowanie dostawy klienta

Znaczenie 8:

Wymagania Car Division. Dokument stosowany przez oddziały samochodu do komunikacji zmian do treści programu.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|