Analiza wariancji (ANOVA)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Analiza wariancji (ANOVA) - wersja skrócona

Podstawowych metod statystycznych dla określenia części wpływów czynnik lub zespół czynników ma na całkowitą odmianę. To dzieli całkowitą zmianę zestawu danych w konkretne części związanych z poszczególnych źródeł zmienności, aby przetestować hipotezę na temat parametrów modelu lub do estymacji komponentów wariancji. Dostępne są trzy modele: stałe, losowe i zróżnicowane.


 


Chartitnow

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w języku szwedzkim| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|