Przyjęcie planu próbkowania


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Plan pobierania próbek akceptacji - wersja skrócona

Konkretny plan, który wskazuje wielkość pobierania próbek i związanych przyjęcia lub nie kryteria przyjęcia do stosowania. W próbkowania atrybuty, na przykład, są pojedyncze, podwójne, wielu, sekwencyjny, łańcuchów i skip-wiele planów pobierania próbek. W pobierania zmiennych, są jedno, dwu i kolejne plany pobierania próbek. Szczegółowy opis tych planów, patrz norma ANSI / ISO / ASQ A3534-2-1993: Statystyki, Słownictwo i symbole, statystycznej kontroli jakości.


 


Wykres teraz

Chartitnow Polska Banner

Advertising

Definicja w języku rosyjskim| Definicja w języku francuskim| Definicja w języku japońskim| Definicja w języku wietnamskim| Definicja w języku greckim| Definicja w języku polskim| Definicja w języku tureckim| Definicja w języku portugalskim| Definicja w języku hindi| Definicja w Szwecji| Definicja w języku arabskim| Definicja w chińskim| Definicja w języku niderlandzkim| Definicja w języku hebrajskim| Definicja w języku niemieckim| Definicja w języku koreańskim| Definicja w języku włoskim| Definicja w języku hiszpańskim| Definicja w Tajlandii|