Suboptimization


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Suboptimization - גרסה קצרה

כאשר רכיבים בודדים של הארגון בניסיון למקסם את התוצאות של הביצועים או רכיב ללא התחשבות אם זה האינטרס של הארגון כולו. לדוגמה, מטרות כגון הגדלת מכירות, הקטנת המלאי או פעמים מחזור נחשבים בדרך כלל כמו דברים רצוי לעסק לעשות, אבל המרדף רואי מטרות אלה עשויים אינה תואמת תכנית של הארגון או תומכת מטרתו. "אופטימיזציה" הוא תהליך של מנצח על מרכיבי להתקדם לקראת השגת המטרה של הארגון. או מצב שבו הישגי בפעילות אחד הם בקיזוז הפסדים בפעילות אחרת או פעילויות אשר נגרמות על ידי אותן פעולות אשר יצר רווחים בפעילות הראשונה.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|