אמינות


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


אמינות - גרסה קצרה

הנטייה לכישלון של מוצר או רכיב. ההסתברות לפריט ימשיך לתפקד ברמות ציפיות הלקוח בנקודת המדידה, תחת התנאים שצוינו מחזור סביבתי חובה. היכולת של פריט לתפקד בתנאים הנדרשים כאמור.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|