ראפיד המהפך


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


המהפך ראפיד - גרסה קצרה

בפועל Lean של משתנה במהירות מעל ממצב אחד הייצור (או השירות) למשנהו. נקרא גם "שערי דקה בודדת Die".


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai