נתונים כמותיים


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


מידע כמותי - הגרסה המקוצרת

מידע אשר משתמשת הערכים המספריים כדי לתאר משהו מעניין.


מידע כמותי - גרסה ארוכה

מידע כמותי הוא הנתונים שנמדדו או מזוהה בקנה מידה מספרי. הנתונים המספריים ניתן לנתח באמצעות שיטות סטטיסטיות, ואת התוצאות ניתן להציג באמצעות טבלאות, תרשימים, היסטוגרמות וגרפים. לדוגמה, חוקר ישאל שאלות למשתתף שכוללים מילים כמה פעמים, כמה או אחוז. תשובות לשאלות תהיה מספרית.


Chartitnow

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|