איכות


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


איכות - הגרסה המקוצרת

מוצרים, תהליכים או שירותים אשר עומדים בסטנדרטים המצוין שלהם ביצועים.


איכות - גרסה ארוכה

איכות בעסק, ההנדסה והייצור יש פרשנות פרגמטית כמו נחיתות ללא עליונות או משהו. איכות היא תכונה תפיסתית, מותנה סובייקטיבי למדי ויכול להיות מובנת באופן שונה על ידי אנשים שונים. הצרכנים עשויים להתמקד באיכות המפרט של המוצר / שירות, או איך זה בהשוואה למתחרים בשוק. המפיקים אולי למדוד את איכות התאמה, או המידה שבה המוצר / השירות הופק כראוי.

הגדרות רבות ושיטות נוצרו כדי לסייע בניהול איכות המשפיעים על היבטים של הפעילות העסקית. טכניקות שונות רבות התפתחו מושגים כדי לשפר את איכות המוצר או השירות. ישנן שתי נפוץ איכות הקשורים פונקציות בתוך העסק. אחת מהן היא הבטחת איכות אשר ומניעת ליקויים, כגון על ידי פריסה של מערכת ניהול איכות ופעילות מונעת כמו מצב כשל וניתוח השפעות (FMEA). השני הוא בקרת איכות אשר גילוי פגמים, מזוהה לרוב עם בדיקות המתקיים בתוך מערכת ניהול איכות המכונה בדרך כלל כמו אימות ואימות.

האלמנט המשותף של הגדרות העסקי כי איכות מוצר או שירות מתייחס לתפיסה של המידה שבה המוצר או השירות עונה על הציפיות של הלקוח. איכות אין שום משמעות ספציפית אלא אם קשורה פונקציה מסוימת ו / או האובייקט. איכות היא תכונה תפיסתית, מותנה סובייקטיבי למדי.


Chartitnow

Advertising

הגדרת בסינית | הגדרת בצרפתית | הגדרת באיטלקית | הגדרת בספרדית | הגדרת בהולנדית | הגדרת בפורטוגזית | הגדרת בגרמנית | הגדרת ברוסית | הגדרת ביפנית | הגדרת ביוונית | הגדרת בטורקית | הגדרה של עברית | הגדרת בערבית | הגדרת בשוודית | הגדרת בקוריאנית | הגדרת בהינדית | הגדרה ויאטנמית | הגדרת בפולנית | הגדרת בתאילנדית