איכות הביקורת


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ביקורת איכות - הגרסה המקוצרת

(1) בדיקה שיטתית ובלתי תלויה בדרך כלל מחויבות חברות נוהלי איכות כדי לוודא אם פעילויות הקשורות באיכות מיושמים באופן יעיל לקיים את החברה או מערכות תעשיות איכות ו / או תקני איכות.

(2) בדיקה שיטתית, עצמאית ביקורת כדי לקבוע אם פעילויות הקשורות באיכות תוצאות לעמוד בתוכניות אם תוכניות אלה מיושמות ביעילות ומתאימים להשגת היעדים.


ביקורת איכות - גרסה ארוכה

ביקורת איכות היא תהליך של בחינה שיטתית של מערכת איכות שבוצעו על ידי מבקר איכות פנימי או חיצוני או צוות הביקורת. זהו חלק חשוב של מערכת ניהול האיכות של הארגון והוא מרכיב מפתח של מערכת איכות ISO תקן, ISO 9001. ביקורת איכות מבוצעים בדרך כלל במרווחי זמן מוגדרים מראש להבטיח כי המוסד הגדירה בבירור פנימי ניטור מערכת נהלים הקשורים לפעולה יעילה. זה יכול לעזור לקבוע אם הארגון תואם את התהליכים שהוגדרו במערכת איכות יכול לערב קריטריונים להערכת פרוצדורלי או תוצאות מבוססות.

עם השדרוג של סדרת ISO9000 של תקנים מסדרת 1994-2008, מוקד של ביקורת השתנה מן הדבקות פרוצדורלי גרידא לקראת מדידת האפקטיביות בפועל של מערכת ניהול איכות (QMS) ואת התוצאות שהושגו דרך יישום QMS.

ביקורת הם כלי חיוני לניהול לשמש לאימות ראיה אובייקטיבית של תהליכים, על מנת להעריך כיצד בהצלחה תהליכים יושמו, כדי לשפוט את היעילות של השגת כל יעד מוגדר רמות, כדי לספק ראיות בדבר הפחתה וביטול של האזורים הבעייתיים. לטובת הארגון, ביקורת איכות לא צריך רק לדווח שאינם conformances ופעולות מתקנות, אלא גם להדגיש תחומי עיסוק טוב. בדרך זו מחלקות אחרים עשויים לשתף מידע לתיקון נוהלי העבודה שלהם וכתוצאה מכך, גם תורם לשיפור מתמיד.

תהליכים ומשימות כי ביקורת איכות כוללת יכול להיות מנוהל באמצעות מגוון רחב של כלי תוכנה ואת ההערכה העצמית. חלקם מתייחסים ספציפית איכות במונחים של התאמה לתכלית התאמה לתקנים, בעוד שאחרים מתייחסים עלויות האיכות, או ליתר דיוק, עד עלות של איכות ירודה. בניתוח עלויות איכות, בעלות של בקרת איכות יכול להיות מיושם על כל ארגון ולא רק על הייצור קונבנציונאלי או בתהליכי הרכבה.


Chartitnow

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|