יחידת חגורה שחורה


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


יחידת חגורה שחורה - גרסה קצרה

מלמד חגורות שחורות (וגם חגורות הירוק) להיות מיומנים בביצוע Lean Six Sigma פרויקטים. כמו כן, מאמנים, מדריכים, ומייעץ לניהול.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai