מרס


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


מרס - גרסה קצרה

ניהול הערכה הצהרת ייצוג. המסמך השנתי אשר ממלא שתי פונקציות: (1) עדות על ידי ההנהלה המקומית למעמד של סביבת הבקרה הפנימית על היחידה, (2) אישור על ידי ההנהלה כי האיזון משפט ולוחות זמנים תומכים ערוכים התאמה עם ארה"ב כללי החשבונאות המקובלים (US GAAP) וכל המדיניות החשבונאית ונהלים הוקמה בשנת סדרה את המדיניות הפיננסית, ידני מדיניות תאגידי מכתבים חוזר של מבקר.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|