Kaizen Blitz


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


בליץ Kaizen - גרסה קצרה

"שינוי לטובה." מאמץ מתוכנן ומובנה תהליך שיפור המאפשר קבוצה קטנה של אנשים כדי לשפר היבט כלשהו של העסק שלהם באופן מהיר וממוקד. מכונה גם אירוע Kaizen.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai