ECM


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ECM - גרסה קצרה

משמעות 1:

מודול בקרה אלקטרונית.

משמעות 2:

מודול בקרת מנוע.

משמעות 3:

הנדסת ניהול שינוי (הכנת עיצובים יהיה נכון עבור המהדורה הראשונית שלהם עלינו לצמצם את השינויים לאחר עיצובים מלאים, ולעשות רק תיקונים קריטיים לאחר מכן, אנו חייבים לעקוב בקפדנות שינויים אלה על מנת להבטיח פתרון יעיל בזמן -... דאג והגנים)

משמעות 4:

תקשורת ההנהלה פגישה


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|