AS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


AS - גרסה קצרה

משמעות 1:

ארסן

משמעות 2:

פעילים השעיה.

משמעות 3:

ניהול שירותים.

משמעות 4:

בעלות הברית אותות בע"מ

כלומר 5:

התקנים האמריקני העמותה.

כלומר 6:

כפי שצוין.

כלומר 7:

העצרת מערכת.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|