ALTO


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ALTO - גרסה קצרה

משמעות 1:

למידה מואצת תפעול טכני. ALTO מוכרת בעיקר לפיתוח סימולציות עבודה בשימוש נרחב, מיועד החברים החדשים לקבוצה, המספקים חשיפה למעגל העבודה כולה.

משמעות 2:

למידה מואצת תפעול מבחן.


 


תרשים זה עכשיו

Chartitnow באנר עברית

Advertising

הגדרת ברוסית| הגדרת בצרפתית| הגדרת ביפנית| הגדרה ב ויאטנמית| הגדרת ביוונית| הגדרת בפולנית| הגדרת בטורקית| הגדרת בפורטוגזית| הגדרת בהינדית| הגדרת בשוודית| הגדרת בערבית| הגדרת בסינית| הגדרת בהולנדית| הגדרה של עברית| הגדרת בגרמנית| הגדרת בקוריאנית| הגדרת באיטלקית| הגדרת בספרדית| הגדרת בתאילנדית|