Συγκριτική αξιολόγηση της εφευρετικής


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Εφευρετική Συγκριτική αξιολόγηση - σύντομη έκδοση

Συγκλίνουσες brainstorming τεχνική όπου οι συμμετέχοντες το έργο το δρόμο τους προς μια συγκεκριμένη λύση με τη χρήση των καθιερωμένων αρχών και εφευρετικό τρόπο σκέψης κατ 'αναλογία.


 


Διάγραμμα τώρα

Chartitnow Ελληνική Διαφήμιση

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai